Spoločne dokážeme viac

Predstavujem Vám kandidátov a kandidátky “Srdcom v kraji” – 44 ľudí, s ktorými sme našli najväčšiu zhodu na prioritách pre náš kraj na najbližšie 4 roky. Spoločne pracujeme na volebnom programe a spoločne sa budeme v tohtoročných župných voľbách uchádzať o Váš hlas – aby veci v našom kraji fungovali.

Ondrej Lunter
kandidát na predsedu BBSK

Kandidáti na poslancov BBSK

Ing. Mgr. David Kapusta č. 22
Banská Bystrica

Vek: 32
Povolanie: Daňový konzultant, poslanec MsZ BB
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: NEKA

Ing. Martin Turčan č. 75
Banská Bystrica

Vek: 40
Povolanie: Poslanec BBSK
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: NEKA

Ing. Milan Lichý č. 35
Banská Bystrica

Vek: 61
Povolanie: Lesný inžinier, zástupca primátora
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: NEKA

Ing. Radovan Sloboda č. 69
Banská Bystrica

Vek: 56
Povolanie: Poslanec NR SR
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Marta Klačanová č. 26
Banská Bystrica

Vek: 55
Povolanie: Podnikateľka
Trvalé Bydlisko: Selce
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. arch. Tomáš Sobota č. 72
Banská Bystrica

Vek: 48
Povolanie: Architekt, urbanista
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Bc. Martin Hanes č. 17
Banská Bystrica

Vek: 44
Povolanie: Majiteľ stavebnej spoločnosti
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Andrea Dolinská č. 11
Banská Bystrica

Vek: 27
Povolanie: Projektová manažérka
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Mikuláš Pál č. 6
Banská Štiavnica

Vek: 46
Povolanie: Riaditeľ úradu práce
Trvalé Bydlisko: Banská Štiavnica
Stranícka príslušnosť: NEKA

Ing. Marek Kordík, PhD. č. 19
Brezno

Vek: 33
Povolanie: Starosta
Trvalé Bydlisko: Jasenie
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Bc. Ľubica Štugnerová, MA č. 30
Brezno

Vek: 60
Povolanie: Manažérka dopravy
Trvalé Bydlisko: Brezno
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Ivan Brozman č. 5
Brezno

Vek: 64
Povolanie: Dôchodca
Trvalé Bydlisko: Polomka
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Ján Šufliarský č. 11
Detva

Vek: 58
Povolanie: Primátor
Trvalé Bydlisko: Detva
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Stanislav Horník č. 6
Detva

Vek: 47
Povolanie: Primátor
Trvalé Bydlisko: Hriňová
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Janka Kuzárová č. 8
Detva

Vek: 56
Povolanie: Pedagogička
Trvalé Bydlisko: Detva
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Adrián Macko č. 6
Krupina

Vek: 41
Povolanie: MFSR – oddelenie analyticko-operatívne (vedúci oddelenia-vládny audítor)
Trvalé Bydlisko: Krupina
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Maroš Skopal č. 7
Krupina

Vek: 43
Povolanie: Riaditeľ školy
Trvalé Bydlisko: Krupina
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

MUDr. Juraj Pelč č. 30
Lučenec

Vek: 69
Povolanie: Lekár
Trvalé Bydlisko: Lučenec
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Alexander Udvardy č. 34
Lučenec

Vek: 37
Povolanie: Starosta
Trvalé Bydlisko: Halič
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Jozef Kramec č. 20
Lučenec

Vek: 48
Povolanie: Manažér
Trvalé Bydlisko: Lučenec
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Michal Kováč č. 18
Lučenec

Vek: 43
Povolanie: Podnikateľ
Trvalé Bydlisko: Lučenec
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

MUDr. Karol Mičko č. 24
Lučenec

Vek: 67
Povolanie: Lekár
Trvalé Bydlisko: Lučenec
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Bc. Ján Skýpala č. 7
Poltár

Vek: 34
Povolanie:
Štátny zamestnanec (v súčasnosti na rodičovskej dovolenke)
Trvalé Bydlisko: Poltár
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

MUDr. Andrea Baníková č. 2
Poltár

Vek: 56
Povolanie: Lekárka
Trvalé Bydlisko: Poltár
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Július Buchta č. 7
Revúca

Vek: 48
Povolanie: Primátor
Trvalé Bydlisko: Revúca
Stranícka príslušnosť: NEKA

Milan Pavko č. 24
Revúca

Vek: 32
Povolanie:
Starosta
Trvalé Bydlisko: Lubeník
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

MVDr. Milan Kolesár č. 19
Revúca

Vek: 50
Povolanie: Primátor
Trvalé Bydlisko: Jelšava
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Radovan Ceglédy č. 8
Rimavská Sobota

Vek: 45
Povolanie: Generálny riaditeľ
Trvalé Bydlisko: Rimavská Sobota
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Marian Habovčík č. 12
Rimavská Sobota

Vek: 48
Povolanie: Starosta
Trvalé Bydlisko: Lenka
Stranícka príslušnosť: NEKA

Branislav Bukviar č. 6
Rimavská Sobota

Vek: 29
Povolanie:
Konateľ
Trvalé Bydlisko: Rimavská Sobota
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Ondrej Gömöry č. 10
Veľký Krtíš

Vek: 41
Povolanie: Riaditeľ pobočky Soc. poistovne
Trvalé Bydlisko: Veľký Krtíš
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Mária Bednárová č. 3
Veľký Krtíš

Vek: 61
Povolanie:
Primátorka
Trvalé Bydlisko: Modrý Kameň
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Ľuboslav Dobrocký č. 7
Veľký Krtíš

Vek: 35
Povolanie:
Starosta
Trvalé Bydlisko: Dolná Strehová
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Anna Paľovová č. 34
Zvolen

Vek: 58
Povolanie: Medicínsky konzultant
Trvalé Bydlisko: Zvolen
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

PhDr. Ján Beljak, PhD. č. 4
Zvolen

Vek: 43
Povolanie:
Archeológ
Trvalé Bydlisko: Zvolen
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Vladimír Lupták č. 21
Zvolen

Vek: 62
Povolanie:
Zástupca primátora
Trvalé Bydlisko: Zvolen
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. č. 41
Zvolen

Vek: 49
Povolanie: Vysokoškolská pedagogička, viceprimátorka
Trvalé Bydlisko: Sliač
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Ingrid Kosová, PhD. č. 21
Zvolen

Vek: 47
Povolanie:
manažérka, zriaďovateľka škôl Montessori, ľudskoprávna aktivistka
Trvalé Bydlisko: Sielnica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Rudolf  Vallo č. 9
Žarnovica

Vek: 42
Povolanie:
Špeciálny pedagóg
Trvalé Bydlisko: Žarnovica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

PhDr. Marián Šurjanský č. 7
Žarnovica

Vek: 36
Povolanie:
Starosta
Trvalé Bydlisko: Rudno nad Hronom
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. et Mgr. Lívia Šouc Kosťová č. 19
Žiar nad Hronom

Vek: 46
Povolanie: Advokátka
Trvalé Bydlisko: Žiar nad Hronom
Stranícka príslušnosť: NEKA

Ing. Juraj Krátky č. 10
Žiar nad Hronom

Vek: 53
Povolanie:
Senior Projektový manažér
Trvalé Bydlisko: Žiar nad Hronom
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Ing. Martin Novodomec č. 14
Žiar nad Hronom

Vek: 40
Povolanie:
Ekonóm-analytik
Trvalé Bydlisko: Kremnica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Karol Gubka č. 8
Žiar nad Hronom

Vek: 43
Povolanie:
Obchodný manažér
Trvalé Bydlisko: Žiar nad Hronom
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Mgr. David Kapusta č. 22
Banská Bystrica

Vek: 32
Povolanie: Daňový konzultant, poslanec MsZ BB
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: NEKA

Ing. Martin Turčan č. 75
Banská Bystrica

Vek: 40
Povolanie: Poslanec BBSK
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: NEKA

Ing. Milan Lichý č. 35
Banská Bystrica

Vek: 61
Povolanie: Lesný inžinier, zástupca primátora
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: Neka

Ing. Radovan Sloboda č. 69
Banská Bystrica

Vek: 56
Povolanie: Poslanec NR SR
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Marta Klačanová č. 26
Banská Bystrica

Vek: 55
Povolanie: Podnikateľka
Trvalé Bydlisko: Selce
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. arch. Tomáš Sobota č. 72
Banská Bystrica

Vek: 48
Povolanie: Architekt, urbanista
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Bc. Martin Hanes č. 17
Banská Bystrica

Vek: 44
Povolanie: Majiteľ stavebnej spoločnosti
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Andrea Dolinská č. 11
Banská Bystrica

Vek: 27
Povolanie: Projektová manažérka
Trvalé Bydlisko: Banská Bystrica
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Mikuláš Pál č. 6
Banská Štiavnica

Vek: 46
Povolanie: Riaditeľ úradu práce
Trvalé Bydlisko: Banská Štiavnica
Stranícka príslušnosť: NEKA

Ing. Marek Kordík, PhD. č. 19
Brezno

Vek: 33
Povolanie: Starosta
Trvalé Bydlisko: Jasenie
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Bc. Ľubica Štugnerová, MA č. 30
Brezno

Vek: 60
Povolanie: Manažérka dopravy
Trvalé Bydlisko: Brezno
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Ivan Brozman č. 5
Brezno

Vek: 64
Povolanie: Dôchodca
Trvalé Bydlisko: Polomka
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Ján Šufliarský č. 11
Detva

Vek: 58
Povolanie: Primátor
Trvalé Bydlisko: Detva
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Stanislav Horník č. 6
Detva

Vek: 47
Povolanie: Primátor
Trvalé Bydlisko: Hriňová
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Janka Kuzárová č. 8
Detva

Vek: 56
Povolanie: Pedagogička
Trvalé Bydlisko: Detva
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Adrián Macko č. 6
Krupina

Vek: 41
Povolanie: MFSR – oddelenie analyticko-operatívne (vedúci oddelenia-vládny audítor)
Trvalé Bydlisko: Krupina
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Maroš Skopal č. 7
Krupina

Vek: 43
Povolanie: Riaditeľ školy
Trvalé Bydlisko: Krupina
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

MUDr. Juraj Pelč č. 30
Lučenec

Vek: 69
Povolanie: Lekár
Trvalé Bydlisko: Lučenec
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Alexander Udvardy č. 34
Lučenec

Vek: 37
Povolanie: Starosta
Trvalé Bydlisko: Halič
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Jozef Kramec č. 20
Lučenec

Vek: 48
Povolanie: Manažér
Trvalé Bydlisko: Lučenec
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Michal Kováč č. 18
Lučenec

Vek: 43
Povolanie: Podnikateľ
Trvalé Bydlisko: Lučenec
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mudr. Karol Mičko č. 24
Lučenec

Vek: 67
Povolanie: Lekár
Trvalé Bydlisko: Lučenec
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Bc. Ján Skýpala č. 7
Poltár

Vek: 34
Povolanie:
Štátny zamestnanec (v súčasnosti na rodičovskej dovolenke)
Trvalé Bydlisko: Poltár
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

MUDr. Andrea Baníková č. 2
Poltár

Vek: 56
Povolanie: Lekárka
Trvalé Bydlisko: Poltár
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Július Buchta č. 7
Revúca

Vek: 48
Povolanie: Primátor
Trvalé Bydlisko: Revúca
Stranícka príslušnosť: NEKA

Milan Pavko č. 24
Revúca

Vek: 32
Povolanie:
Starosta
Trvalé Bydlisko: Lubeník
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

MVDr. Milan Kolesár č. 19
Revúca

Vek: 50
Povolanie: Primátor
Trvalé Bydlisko: Jelšava
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Radovan Ceglédy č. 8
Rimavská Sobota

Vek: 45
Povolanie: Generálny riaditeľ
Trvalé Bydlisko: Rimavská Sobota
Stranícka príslušnosť: NEKA

Mgr. Marian Habovčík č. 12
Rimavská Sobota

Vek: 48
Povolanie: Starosta
Trvalé Bydlisko: Lenka
Stranícka príslušnosť: NEKA

Branislav Bukviar č. 6
Rimavská Sobota

Vek: 29
Povolanie: Konateľ
Trvalé Bydlisko: Rimavská Sobota
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Ondrej Gömöry č. 10
Veľký Krtíš

Vek: 41
Povolanie: Riaditeľ pobočky Soc. poistovne
Trvalé Bydlisko: Veľký Krtíš
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Mária Bednárová č. 3
Veľký Krtíš

Vek: 61
Povolanie:
Primátorka
Trvalé Bydlisko: Modrý Kameň
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Ľuboslav Dobrocký č. 7
Veľký Krtíš

Vek: 35
Povolanie:
Starosta
Trvalé Bydlisko: Dolná Strehová
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Anna Paľovová č. 34
Zvolen

Vek: 58
Povolanie: Medicínsky konzultant
Trvalé Bydlisko: Zvolen
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

PhDr. Ján Beljak, PhD. č. 4
Zvolen

Vek: 43
Povolanie:
Archeológ
Trvalé Bydlisko: Zvolen
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Vladimír Lupták č. 27
Zvolen

Vek: 62
Povolanie:
Zástupca primátora
Trvalé Bydlisko: Zvolen
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. č. 41
Zvolen

Vek: 49
Povolanie: Vysokoškolská pedagogička, viceprimátorka
Trvalé Bydlisko: Sliač
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Ingrid Kosová, PhD. č. 21
Zvolen

Vek: 47
Povolanie:
manažérka, zriaďovateľka škôl Montessori, ľudskoprávna aktivistka
Trvalé Bydlisko: Sielnica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Rudolf  Vallo č. 9
Žarnovica

Vek: 42
Povolanie:
Špeciálny pedagóg
Trvalé Bydlisko: Žarnovica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

PhDr. Marián Šurjanský č. 7
Žarnovica

Vek: 36
Povolanie:
Starosta
Trvalé Bydlisko: Rudno nad Hronom
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. et Mgr. Lívia Šouc Kosťová č. 19
Žiar nad Hronom

Vek: 46
Povolanie: Advokátka
Trvalé Bydlisko: Žiar nad Hronom
Stranícka príslušnosť: NEKA

Ing. Juraj Krátky č. 10
Žiar nad Hronom

Vek: 53
Povolanie:
Senior Projektový manažér
Trvalé Bydlisko: Žiar nad Hronom
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Mgr. Ing. Martin Novodomec č. 14
Žiar nad Hronom

Vek: 40
Povolanie:
Ekonóm-analytik
Trvalé Bydlisko: Kremnica
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Ing. Karol Gubka č. 8
Žiar nad Hronom

Vek: 43
Povolanie:
Obchodný manažér
Trvalé Bydlisko: Žiar nad Hronom
Stranícka príslušnosť: Koalícia SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS

Zostaňme v kontakte

Náš kraj prešiel veľký kus cesty, ale práca sa zďaleka neskončila. Tieto voľby rozhodnú o tom, či budeme pokračovať ďalej, alebo sa vrátime k starým poriadkom.